ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на всеки продукт е упоменат в описанието му. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта.

Необходимо е, след извършване на покупката, да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. В противен случай тя няма да е валидна. При установени пропуски или грешки уведомете веднага служител на iRestore.bg.

ТИПОВЕ ГАРАНЦИИ

24 месеца – Нови стоки от категориите компютри, монитори, лаптопи, смартфони, таблети

12 месеца – Употребявани стоки категория: лаптопи*, смартфони*, таблети*

*Не се отнася за батерията, която е с гаранция от 3 месеца.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА БАТЕРИИТЕ
За употребявани (реновирани) мобилни телефони/таблети: 3 месеца.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

При възникване на проблем и отклоняване от нормалната работа продуктът трябва да бъде доставен до упълномощения сервиз заедно с оригинална гаранционна карта, като всички транспортни разходи са за сметка на клиента.

Гаранционното обслужване се извършва само в сервизите на iRestore.bg

Срокът на обслужване на продукт в гаранция е до 30 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно.

Ако устройството е прието повече от три пъти за сервиз, по време на гаранционният му срок, то ще бъде заменено на клиента или ще му бъде възстановена сумата, която е заплатил за устройството.

Съгласно чл. 47 ал. 1 точка 12 от ЗЗП, клиентът има право да предяви претенции 24 месеца след извършване на покупката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти причинени в резултат на :

 1. Токови удари от всякакъв характер.
 2. Повреди причинени от неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа.
 3. Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие.
 4. Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на неизправна ел. инсталация.
 5. Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители.
 6. Дефекти причинени от неправилен транспорт.
 7. Ремонти извършени от лица неоторизирани от iRestore.bg.
 8. Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер).
 9. Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му.
 10. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
 11. За рекламация се приемат устройства в пълна окомплектовка, гаранционна карта и описание на дефект.

ВАЖНО!!!

При прекратяване на гаранцията, клиентът бива уведомен от служител в сервиз на iRestore.bg.

Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях се заплащат.
iRestore.bg. не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители.